Sunday, February 20, 2011

गजल
यूगले बोल्छ म के बोलूं र
खास कुरा खोल्छ म के खोलूं र ।
जन युद्द जन्म दिनुको गर्व
जलजला बोक्छ म के बोकुं र ।
हत्या र हिंशा बढ़ी रहेछ
बुद्ध ले रोक्छ म के रोकूँ र ।
सुखमा धेरै मात्ने हरुहो
समयले पोल्छ म के पोलुं र ।