Wednesday, April 7, 2010

गजल
वंध यो परिवंध नभएको भए
माटो संग सम्बन्ध नभएको भए ।
विश्वमा हाम्रो नाम कहाँ हुन्थ्यो ?
शान्ति प्रिय बुद्ध नभएको भए ।
बिरताको कुरा, कुरा मात्र हुन्थ्यो
अमरसिंह ज्वलन्त नभएको भए ।
मानव धर्म कसले, जोगाई राख्थ्यो
श्रवण जस्तो सन्त नभएको भए ।