Tuesday, November 22, 2011

गजल
कहिले अभाव हुन्छ दिलमा
कहिले तनाव हुन्छ दिलमा ।
कहिले अहिले छोदिदिउ त
कहिले लगाव हुन्छ दिलमा ।
कहिले राम्रो बिचार आउछ
कहिले कुभाव हुन्छ दिलमा ।
कहिले रिस , बैमनस्य हुन्छ
कहिले सुझाव हुन्छ दिलमा ।
आखिर दिल , दिल न हो
मायाको प्रभाव हुन्छ दिलमा ।